Hirurške intervencije

Oralna hirurgija se bavi hirurškim lečenjem i zbrinjavanjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje. Obzirom da je to najinvazivnija grana stomatologije, zahteva poseban pristup, znanje i zalaganje, kako lekara, tako i pacijenta.

U domen oralne hirurgije spada: vađenje zuba, hirurško vađenje zuba, vađenje umnjaka, resekcija korena (apikotomija) , operacija zuba sa cistom (cistektomija), ugradnja veštačke kosti itd. Sve intervencije rade se u lokalnoj anesteziji sa minimalnim postoperativnim reakcijama.

U okviru hirurgije pruža i usluge iz oblasti  implantologije koja predstavlja savremeni pristup rešavanju nedostatka zuba.

Vađenje zuba

Ovo je najčešća oralnohirurška intervencija i spada u rutinske metode lečenja. Iako se trudimo da do vađenja zuba ne dođe, nekada je to neizbežno. Pažljivim radom, koristeći savremen instrumentarijum, trudimo se da ovo, za većinu pacijenata ružno iskustvo, prođe što prijatnije.

Najčešći uzroci gubitka zuba su karijes i parodontopatija. Prate ih povrede i neka opšta oboljenja. Zub se vadi isključivo onda kada su iscrpljene sve mogućnosti da se on spase, ili kad je direktan uzročnik pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja. Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolna.

Hirurško vađenje zuba

Iako je vađenje zuba rutinska intervencija, ipak postoje slučajevi kada je neophodno angažovati znanje lekara specijaliste – oralnog hirurga, kao i poseban instrumentarijum, kako bi se zub izvadio. Da li će vađenje zuba biti “obično” ili “hirurško”, zavisi, od samog zuba i razloga njegovog vađenja kao i od položaja okolnih anatomskih struktura. Ako je vađenje zuba terapija izbora, stomatolog će proceniti da li vađenje moze proći bez komplikacija ili će biti hirurško. O tome će porazgovarati sa Vama i objasniti Vam samu intervenciju, kao i moguće komplikacije, vodeći računa o Vašem zdravstvenom stanju. U zavisnosti od toga šta je razlog hirurškog vađenja zuba, lekar će isplanirati na koji način će prići zubu,kako ga odstraniti i kako zbrinuti nastalu ranu.

Konci stoje u ustima 7 do 10 dana, potom se uklanjaju. Obzirom da je u pitanji invazivna intervencija, neophodno je pridržavati se uputstva lekara o ishrani i načinu održavanja oralne higijene.

Vađenje umnjaka

Umnjaci su zubi koji se pojavljuju na kraju zubnog niza, između 18 i 25 godine života. Oni poslednji niču od stalnih zuba. Veliki deo populacije nema dovoljno mesta u vilicama za ove zube i na kraju završi sa vađenjem istih. Ako oni niknu i postave se normalno u zubni niz, mogu biti veoma korisni zubi. Ukoliko ih redovno perete mogu trajati celog života. Zato što poslednji niču vrlo često nema dovoljno mesta u vilicama za njih, po nekad se pojave u ustima samo do pola ili se uopšte ne vide. Tada takve zube nazivamo impaktirani zubi.

Apikotomija i cistektomija

Apikotomija i cistektomija su hirurške metode lečenja periapikalnih promena. Potrebno je ukloniti promenu u potpunosti iz kosti. To je jedini pouzdan način. U istom aktu tretira se i zub uzročnik, skraćuje vrh korena i kanal korena hermetički zatvara. Ukoliko je cistična lezija zahvatila veći deo korena, zub uzročnik je potrebno izvaditi a promenu obavezno hirurški ukloniti.

Stomatološka ordinacija Glušica uz prisustvo konsultanata iz oblasti oralne hirurgije koji čine deo našeg tima, svojim pacijentima pruža sve vrste oralno hiruških intervencija od vadjenja zuba do ugradnje implantata.

Za pacijente koji imaju veliki strah od stomatologa možemo da ponudimo i svesnu sedaciju, kojom se pacijent dovodi u stanje smirenosti i smanjene svesnosti uz prisustvo anesteziologa.

 

LASERSKA OPERACIJA RESICE – FRENEKTOMIJA

Šta je frenulum?

Frenulum je resica koja spaja gornju ili donju usnu sa desnima. Resice su normalna pojava, ali su kod neke dece previše izražena ili pak prekratke. Ako dete ima neku od tih urođenih anomalija, može doći do razvoja govornih mana, nepravilnog rasta i razvoja prednjih zuba, prevelikog razmaka između jedinica, pa čak i do parodontopatije.
Kod odraslih, izražen frenulum može da bude smetnja prilikom ugradnje krunica, implanata, mostova i proteza.
Svi ovi problemi rešavaju se jednostavnim odstranjivanjem resice.

Kako se radi laserska operacija resice?

Laserska operacija resice ili frenektomija traje oko 15 minuta, gotovo bezbolna je i potpuno bezbedna, to jest nema rizika od komplikacija. Postoperativni period je vrlo kratak.
Najčešće se radi uz upotrebu površinskih anestetika u spreju.
Nema rezova, pa se posle frenektomije laserom rana ne ušiva.

Kako izgleda oporavak?

Oporavak je, kao i operacija, brz i jednostavan. Rana zarasta za desetak dana uz skoro potpuno odsustvo bolova.

Šta sme da se jede, kakva je nega? Nakon intervencije tog dana preporučuje se hladno i mekša hrana i da se izbegava toplo. Sledećeg dana pacijent može da se vrati starim navikama.

Laserska frenektomija je idealna za decu jer je bezbolna, nema krvarenja i ušivanja, pa se dete neće plašiti zubara zbog ove intervencije.

Kontaktirajte nas i zakažite pregled i savetovanje.